Osłony spawalnicze

Osłony spawalnicze chroniące otoczenie stanowiska spawalniczego przed promieniowaniem świetlnym

Jak osłony spawalnicze chronią otoczenie stanowiska spawalniczego przed promieniowaniem świetlnym?

Osłony spawalnicze i ich rola w procesie termicznego łączenia materiałów. Spawanie to proces fizyczny polegający trwałym łączeniu metali poprzez ich nagrzanie a następnie stopienie w miejscu połączenia. Źródłem ciepła w tym procesie jest łuk spawalniczy. Generuje on wysoką temperaturę, a efektem ubocznym procesu jest emisja szkodliwego dla zdrowia promieniowania świetlnego.  Jak zatem chronić otoczenie stanowisk spawalniczych przed promieniowaniem? Jednym z bardziej skutecznych sposobów są mobilne osłony spawalnicze z folii PCV, które odgradzają stanowiska spawalnicze od otoczenia.

Osłony spawalnicze chroniące przed promieniowaniem świetlnym
Spawacz w kombinezonie ochronnym

Jakie rodzaje promieniowania emituje łuk spawalniczy?

Łuk spawalniczy emituje zarówno promieniowanie świetlne widzialne jak i niewidzialne. Pierwszy rodzaj to światło widzialne w postaci jaskrawych rozbłysków świetlnych. Drugi rodzaj promieniowania świetlnego to promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe a także pasma promieniowania charakterystycznego dla pierwiastków wchodzących w skład spawanych materiałów. Zakres długości fal promieniowania zawiera się w przedziale od 300 nm do 700 nm. Ochronę otoczenia dla tego rodzaju zagrożenia stanowią osłony lub inaczej ekrany spawalnicze z folii PCV.

Trzecim rodzajem promieniowania przed jakim chronią osłony spawalnicze to promieniowanie termiczne. Temperatura łuku elektrycznego najczęściej przekracza wartość 4000 K. Jednak jeżeli spawanie odbywa się w osłonie gazowej temperatura może dochodzić nawet do 30000 K. Tutaj kluczową rolę w ochronie przed poparzeniami odgrywa indywidualna odzież ochronna dla spawaczy jak fartuchy, kombinezony, buty a także przyłbice spawalnicze.

Jaką ochronę przed promieniowaniem świetlnym zapewniają osłony spawalnicze?

Specjalne plastyfikatory użyte do produkcji folii wypełniających osłony spawalnicze pochłaniają promieniowanie świetle w niemalże 90%. Pozostała cześć fal odbijana jest powierzchni ekranów. W wyniku przeprowadzonych na materiale testów wynika, że zasłony spawalnicze a także inne folie w formie lameli, arkuszy i pasów filtrują aż 99,998% emitowanego przez łuk elektryczny promieniowania świetlnego.

Osłony spawalnicze chroniące przed promieniowaniem UV a także IR

Czy kolor przesłon spawalniczych ma wpływ na stopień ochrony przeciwpromiennej?

Przesłony spawalnicze wykonuje się z folii PCV, która dostępna jest w czterech wersjach kolorystycznych. Każdy z czterech kolorów oznacza inny stopień przezroczystości materiału. Czerwone przesłony ochronne cechują się największym stopniem przezroczystości i nie tłumią dobrze jaskrawych rozbłysków spawalniczych. Kolor brązowy i jasnozielony osłon spawalniczych to średni stopień przezroczystości i ochrony przed światłem widzialnym. Kolor ciemnozielony to matowe parawany spawalnicze, których poziom przezroczystości jest niewielki. Dodatkowo najlepiej tłumią rozbłyski spawalnicze.  Jak zatem wybrać odpowiednie osłony spawalnicze? Otóż istnieje podstawowa zasada, która mówi, że na wygrodzenia pomiędzy stanowiskami spawalniczymi wybiera się przegrody ciemnozielone. Ściany boczne, zewnętrzne boksów spawalniczych wykonuje się z ekranów spawalniczych jasnozielonych a także brązowych. Czerwone osłony spawalnicze wykorzystuje się na wejścia do boksów. Warto dodać, że każda folia spawalnicza bez względu na formę (lamele, pasy, arkusze, zasłony) a także bez względu na stopień przezroczystości filtruje promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe z równą skutecznością 99,998%.

Folia spawalnicza PCV w arkuszach, rolkach i lamelach
Posted in Brak kategorii.