Zielone przesłony spawalnicze do osłony boksu spawalniczego

Jak dobrać przesłony spawalnicze o optymalnym stopniu zaciemnienia, do osłony otoczenia boksu spawalniczego?

Przesłony spawalnicze jako zabezpieczenie przed intensywnym światłem widzialnym powstającym podczas spawania. Ekrany spawalnicze produkuje się w różnych odcieniach o różnym stopniu zaciemnienia. Czerwony – stopień zaciemnienia – standardowy. Zielony oraz brązowy – stopień zaciemnienia średni i ciemnozielony – stopień zaciemnienia największy.

Zabezpieczenie przestrzeni roboczej wokół boksów przez foliowe przesłony spawalnicze

Należy podkreślić, że przesłony spawalnicze służą głównie do ochrony przestrzeni roboczej wokół stanowiska spawalniczego.  Wykorzystuje się je po to, aby pracownicy pracujący w pobliżu miejsca spawania lub przechodzący obok miejsca spawania nie byli narażeni na promieniowanie.

Ogólnie rzecz biorąc, im ciemniejsza przesłona spawalnicza, tym lepsza ochrona wokół miejsca pracy. Dlatego wskazane jest, aby zawsze używać ciemnozielonej osłony spawalniczej o najwyższym stopniu zaciemnienia. Jednak z zewnątrz w ogóle nie widać wnętrza stanowiska spawalniczego, nawet gdy rozświetla je łuk spawalniczy. A właśnie możliwość zajrzenia do pomieszczenia spawalni jest jednym z częstych żądań firm spawalniczych. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa na stanowisku spawalniczym.

Z tych powodów firmy wyposażają się w ekrany spawalnicze o mniejszym stopniu zaciemnienia. W wielu z tych przypadków zastosowanie przesłon spawalniczych jest mniej efektywne. Czy w ogóle można używać tych czerwonych czy zielonych osłon spawalniczych i w jakich przypadkach?

Oczkowana zasłona spawalnicza z ciemnozielonej folii ScreenFlex o matowej powierzchni

Jakie stopnie zaciemnienia mają przesłony spawalnicze?

Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe. Zależy to od danych warunków a także sytuacyjnego rozmieszczenia danego miejsca spawania. Ogólnie jednak obowiązują te same zasady ochrony oczu dla personelu znajdującego się w pobliżu, jak i dla samego spawacza.

Dla folii spawalniczych przyjmuje się następujące wartości stopnia zaciemnienia:

  • Czerwona – stopień zaciemnienia 4
  • Zielona – stopień zaciemnienia 6
  • Brązowa – stopień zaciemnienia 6
  • Ciemnozielona – stopień zaciemnienia 9

W jakiej odległości przesłony spawalnicze są skuteczne?

Do prostego i orientacyjnego obliczenia stopnia zaciemnienia przesłony spawalniczej można zastosować następującą regułę. Spawacz potrzebuje poziomu zaciemnienia 12, aby chronić swój wzrok podczas spawania.  Dlatego też ekran spawalniczy znajdujący się w odległości np. 6 m od miejsca spawania powinien mieć kolor zielony lub brązowy o stopniu zaciemnienia 6. Oczywiście nie oznacza to, że na odległość 12 metrów od stanowiska spawalniczego nie jest potrzebna osłona spawalnicza! Foliowa osłona spawalnicza chroni również przed promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym. Fale tego promieniowania mają dużo większy zasięg. Dlatego nawet jeżeli komfort optyczny nie wymaga stosowania przesłon spawalniczych to należny je stosować z uwagi na działanie niewidzialnego promieniowania IR a także UV. Przegrody spawalnicze z folii PCV filtrują 99,998% promieniowania emitowanego przez łuk spawalniczy.

Jaki kolor powinna mieć przesłona spawalnicza osłaniająca otoczenie boksu spawalniczego?

W boksach spawalniczych ustawionych obok siebie powszechnie stosuje się kombinację dwóch odcieni – ciemnozielony oddziela boks spawalniczy z trzech stron, zielony, brązowy a także czerwony ekran stosuje się wówczas od strony wejścia do boksu spawalniczego. Jeśli jednak inny pracownik pracuje naprzeciw wejścia do boksu spawalniczego bez dodatkowego zacienienia to wówczas bardziej odpowiednie jest użycie najciemniejszego ekranu również dla tej wejściowej strony boksu spawalniczego.

Tą samą procedurą można kierować się przy doborze zaciemnienia kurtyn spawalniczych a także zasłon spawalniczych, które produkowane są w tych samych odcieniach i mają taki sam stopień zaciemnienia jak ekrany spawalnicze.

Jakie przesłony spawalnicze stosować do budowy poszczególnych ścian boksu

Przesłony spawalnicze z folii żółtej lub niebieskiej

Często spotykamy się z różnymi zamiennikami wypełnień spawalniczych. Z reguły są to folie jasnożółte lub niebieskie. Tu trzeba uważać. Folie te nie są przeznaczone do zacieniania stanowisk spawalniczych – nie pochłaniają promieniowania ultrafioletowego i są łatwopalne.

Posted in Brak kategorii.